மின் இதழ்


புதிய அறிவியல் மின்னிதழை படிக்கப் பின்வரும் இணையத்தில் வாங்கி பயன்பெறலாம்.


http://www.magzter.com/IN/New_Science/Puthiya_Ariviyal_(New_Science)/Science/

இவ்விதழை விலையின்றி பெற வேண்டும் என்று எண்ணினால் எங்களது மின்னஞ்சலுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.