தலைப்பு வெளியீடு
 ‘புவியியலின் தந்தை’யால் 200 வருடங்களுக்கு முன் எழுதப்பட்ட (காணாமல் போன) வரைபடம் கிடைத்தது-வருடம் முழுவதும் கொண்டாட புவியியலாளர்கள் திட்டம் Thu Sep 22 2016 10:14:51 GMT+0300 (EAT)
 தேவையான வண்ணத்தை வெளியிடும் புதிய கண்டுபிடிப்பு Thu Sep 22 2016 10:13:28 GMT+0300 (EAT)
 மீண்டும் இயங்கும் லார்ஜ் ஹாட்ரன் கொலைடர் Thu Sep 22 2016 10:12:09 GMT+0300 (EAT)
 வெள்ளி நானோதுகளை எதிர் நுண்ணுயிரியாக பயன்படுத்த முடியுமா? Tue May 10 2016 00:12:16 GMT+0300 (EAT)
 டைடேனியம்-டை-ஆக்சைடு நானோதுகள் Tue May 10 2016 00:07:57 GMT+0300 (EAT)
 சுற்றுச்சூழல் தூய்மையாக்கலில் கிராஃபின் நானோவிரிப்பின் பங்கு Tue May 10 2016 00:02:00 GMT+0300 (EAT)
 பைக்கோ தொழில்நுட்பம் – ஓர் அலசல் Sat Feb 13 2016 22:03:54 GMT+0300 (EAT)
 நானோ தொழில்நுட்பத்தின் முன்னோடி இயற்கை!  Sat Feb 13 2016 22:02:17 GMT+0300 (EAT)
 மின்சாரத்தைச் சேமிக்கும் புதிய ‘ஸ்மார்ட்’ சாளரங்கள் Thu Feb 04 2016 23:11:20 GMT+0300 (EAT)
 உணர்ச்சிகளைப் பொருத்து நம் கருவிழிகள் விரியும் அளவு மாறுபடுவது ஏன்?  Thu Feb 04 2016 23:10:50 GMT+0300 (EAT)
 மாற்றத்திற்குள்ளான PRDM12 மரபணு மூளைக்குச் செல்லும் வலி நரம்புகளைத் தடுக்கிறது  Thu Feb 04 2016 23:10:07 GMT+0300 (EAT)
 செவ்வாய் கிரகத்திற்கு சென்ற இந்தியாவின் முதல் கள ஆய்வாளர், மாம் Thu Feb 04 2016 23:09:33 GMT+0300 (EAT)
 ஆரோக்கியத்தைக் கூட்டும், வயதைக் குறைக்கும் உணவுத் திட்டம் Thu Feb 04 2016 23:08:08 GMT+0300 (EAT)
 காணாமற்போன Y- வகைப் பண்பக மரபணுக்கள் கண்டுபிடிப்பு Thu Feb 04 2016 23:07:33 GMT+0300 (EAT)
 குழந்தைகள் மற்றும் மகளிரின் ஆரோக்கியத்திற்காக ஐயோடின் நெத்திப் பொட்டு Thu Feb 04 2016 23:06:58 GMT+0300 (EAT)
 இயற்கை விவசாயத்திற்கு பெரிதும் உதவும் நுண்ணுயிர்கள் Thu Feb 04 2016 23:06:02 GMT+0300 (EAT)
 பனிப்பாறைகள் பருவ நிலை மாற்றத்திற்கு எதிராக போராடி வருகின்றன Wed Jan 20 2016 00:19:11 GMT+0300 (EAT)
 5000 ஆண்டு பழமைவாய்ந்த மம்மி உடலில் பழமையான டாட்டோ! Fri Jan 15 2016 00:00:08 GMT+0300 (EAT)
 எரிவாய் என்றி உலகைச் சுற்றி வந்து சுரியஒளி விமானம் சாதனை Thu Jan 14 2016 23:41:46 GMT+0300 (EAT)
 இரு விழி இரு நிறங்கள்- நோயா? இயற்கையா? Thu Jan 14 2016 23:25:58 GMT+0300 (EAT)
 காலநிலை மாற்றத்தால் பெண்ணாக மாறும் ஆண் டிராகன் பல்லிகள் Thu Jan 14 2016 00:25:23 GMT+0300 (EAT)
 இடிகளில் சிக்கும் விலங்குகள்! Wed Jan 13 2016 23:54:25 GMT+0300 (EAT)
 மூதா விண்மீன்களின் எச்சமா? - புதிதாக கண்டறியப்பட்ட வாயு மண்டலம் Tue Jan 12 2016 20:48:30 GMT+0300 (EAT)
 புதிய தனிமங்களுக்கு அங்கீகாரம் Tue Jan 12 2016 02:50:54 GMT+0300 (EAT)
 பல்லுயிர்மியாக்கம் எவ்வாறு நிகழ்கிறது Mon Jan 11 2016 23:34:50 GMT+0300 (EAT)
 வீட்டின் ஓடுகளை குளிச்சியாக்கி மின்சாரத்தைச் சேமிக்கலாம் Sat Jan 09 2016 13:27:25 GMT+0300 (EAT)
 காகிதத்தால் ஆன ஓரிகமி மின்கலன் மூன்று ரூபாய்  Sat Jan 09 2016 13:26:33 GMT+0300 (EAT)
 இதுவரை பார்த்திராத புதிய கோணத்தில் வைகிங் கல்லறை: புதிய ஒளிப்பட அளவியல் முறை ஏற்படுத்திய மாற்றம் Sat Jan 09 2016 13:25:32 GMT+0300 (EAT)
 காணொலி விளையாட்டுகள் மூலம் புற்றுநோய் மற்றும் பிற நோய்களுக்கு சிகிச்சை Sat Jan 09 2016 13:24:36 GMT+0300 (EAT)
 ஒளியின் வேகத்தை கண்டுபிடித்தல் Sat Jan 09 2016 05:57:38 GMT+0300 (EAT)
 ஒளி வினையூக்கிகள் Wed Jan 06 2016 22:22:49 GMT+0300 (EAT)
 இரும்பு(III) ஆக்ஸைடு நானோத்துகள் Wed Jan 06 2016 22:21:53 GMT+0300 (EAT)
 “கார்பன் புள்ளி” – ஒரு புதியவகை கார்பன் நானோத்துகள் Wed Jan 06 2016 22:16:45 GMT+0300 (EAT)
 அரோரா பொரியலிஸ் Sat Sep 12 2015 21:14:08 GMT+0300 (EAT)
 ஒளிரும் காளான்கள் Sat Sep 12 2015 21:10:32 GMT+0300 (EAT)
 இன்னும் கண்டுபிடிக்கப் படாத பர்முடா முக்கோணம் மர்மம் Sat Sep 12 2015 21:08:46 GMT+0300 (EAT)
 செங்கடலில் ஒளிரும் கடல் பவளம் மருத்துவத்திற்கு உதவுமா? Sat Sep 12 2015 13:42:28 GMT+0300 (EAT)
 ஹென்னாவின் அறிவியல் Sat Sep 12 2015 13:25:17 GMT+0300 (EAT)
 உப்புக்கடலின் கரையில் ஆபத்தான புதைகுழிகள் உருவாவதன் காரணம் என்ன? Sun Apr 26 2015 05:55:09 GMT+0300 (EAT)
 வானொலி அலைகள் Sun Apr 26 2015 05:54:13 GMT+0300 (EAT)
 கம்பியில்லா மின்னேற்றி Sun Apr 26 2015 05:53:18 GMT+0300 (EAT)
 எந்திரம் மூலமாக அண்டார்டிகாவின் பனிகட்டிகளுக்கு அடியில் உயிரினங்கள் இருப்பது கண்டுபிடிப்பு Sun Apr 26 2015 05:52:38 GMT+0300 (EAT)
 சூரிய ஆற்றலில் இயங்கும் குளிர் சாதனம் மூன்று மாதங்கள் வரை உணவை பராமரிக்கும் Sun Apr 26 2015 05:51:51 GMT+0300 (EAT)
 மருந்துவத்தில் பயன்படும் கஞ்சா  Sun Apr 26 2015 05:51:01 GMT+0300 (EAT)
 புவி வெப்ப அளவை 2 வெப்ப அலகில் நிர்ணயிக்கத் தடங்கல் Sun Apr 26 2015 05:50:18 GMT+0300 (EAT)
 ஒளி மாசுபாடு - ஒரு கண்ணோட்டம் Sun Apr 26 2015 05:44:12 GMT+0300 (EAT)
 ஸ்மார்ட் அலைபேசிகள் செய்யப் பயன்படும் பொருட்களுக்குப் பற்றாக்குறை ஏற்படலாம் Sun Apr 26 2015 05:42:28 GMT+0300 (EAT)
 ைனாசார்களுக்கு முன்னர் 9 அடி ‘புட்சர்’ முதலைகள் உலகை ஆண்டன  Sun Apr 26 2015 05:41:25 GMT+0300 (EAT)
 டார்வினைக் குழப்பிய விசித்திர விலங்குகளின் பரிமாணத் தோற்றம் Sun Apr 26 2015 05:40:25 GMT+0300 (EAT)
 ஊடுகதிர்(X-கதிர்) ஆர்சிமிடீஸின் கையெழுத்துப்படிவத்தைப் படிக்க உதவுகிறது Sun Apr 26 2015 05:39:05 GMT+0300 (EAT)
 எபோலா நச்சுக்கிருமிக்கு தடுப்பூசி மனிதனற்ற உயிர்களில் பரிசோதித்து வெற்றி Sun Apr 26 2015 05:37:59 GMT+0300 (EAT)
 ஓட்டுனர் இல்லா வாகனம் Sat Apr 25 2015 23:46:57 GMT+0300 (EAT)
 நட்சத்திடங்களின் ரீங்காரம் Sat Apr 25 2015 23:45:47 GMT+0300 (EAT)
 ராணுவ வீரர்களுக்கு உதவும் கணவாய் மீனின் புரதம் Sat Apr 25 2015 23:26:17 GMT+0300 (EAT)
 கூகுளின் புதிய நிறுவனம்: டீப்மைண்ட் Sat Apr 25 2015 23:24:55 GMT+0300 (EAT)
 ராணுவ வீரர்களுக்கு உதவும் கணவாய் மீனின் புரதம் Fri Apr 03 2015 22:21:56 GMT+0300 (EAT)
 நானோ தொழினுட்பம் Wed Apr 01 2015 22:49:55 GMT+0300 (EAT)
 2014 பூமியின் வெப்பமான வருடமாக இருந்தாக பதிவில் உள்ளது Sun Mar 29 2015 14:10:14 GMT+0300 (EAT)
 பால் வழித் திரள் உருவான விதம் கண்டுபிடிப்பு Sun Mar 29 2015 14:09:28 GMT+0300 (EAT)
 செவ்வாய் கிரகத்தில் எரிமலை இருக்க சாத்தியக்கூறு Sun Mar 29 2015 14:03:13 GMT+0300 (EAT)
 உயிர்களின் தொடக்கம் Sun Mar 29 2015 14:01:45 GMT+0300 (EAT)
 மரபணு திருத்தம் Sun Mar 29 2015 14:00:54 GMT+0300 (EAT)
 பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக புதிராக இருக்கும் கரும்பொருள் Sun Mar 29 2015 13:58:42 GMT+0300 (EAT)
 லெமூர்கள்  செல்ல  பிராணிகள் இல்லை Sun Mar 29 2015 13:56:48 GMT+0300 (EAT)
 ஒளியின் வேகம் மாறிலியாக இருப்பதில்லை Sun Mar 29 2015 13:55:57 GMT+0300 (EAT)
 மனித பரிணாம வளர்ச்சி மரபுத்தொகுதியில் ஒரு சிறிய பகுதியாக ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளது Sun Mar 29 2015 13:55:16 GMT+0300 (EAT)
 கொனை நத்தை/ கூம்பு நத்தை விரைவான இரையை மெதுவாக்குவதற்கு இன்சுலினை பயன்படுத்துகிறது Sun Mar 29 2015 13:54:13 GMT+0300 (EAT)
 பயப்படாதீர்கள், நண்பர்களே— இந்த சிலந்தி தன்னுடைய சொந்த பிறப்புறுப்புக்கள் தானே கடிக்கிறது Sun Mar 29 2015 13:53:10 GMT+0300 (EAT)
 நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு 'மீட்டமைத்தல்’ MS நோயாளிகளுக்கு வாழ்க்கை ஒரு புதிய உயிர் கொடுக்க கூடும் Sun Mar 29 2015 13:52:12 GMT+0300 (EAT)
 டைவிங் கடல் பாலூட்டிகள் உயிரிழப்பு அபாயம் அளவிற்கு தன் இதயத்தை இரையாக்குகிறது Sun Mar 29 2015 13:51:23 GMT+0300 (EAT)
 செவ்வாய் கிரகத்தில் எரிமலை இருக்க சாத்தியக்கூறு Sat Mar 21 2015 12:25:52 GMT+0300 (EAT)
 புவிவெப்ப மின்சாரம்: ஒரு பார்வை Sat Mar 21 2015 12:24:51 GMT+0300 (EAT)
 ஞாபகத்திறன் கொண்ட மின்னணு தோல்-நானோ தொழில்நுட்பத்தின் புதிய இயலுமை Sat Mar 21 2015 12:23:38 GMT+0300 (EAT)
 மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் அழிந்த நாகரிகம்:: காரணம் கண்டுபிடிப்பு Sat Mar 21 2015 12:20:52 GMT+0300 (EAT)
 எக்ஸ்-ரே வழிமுறையின் உதவியோடு பழங்கால காகிதச் சுருள்களின் புதிர்கள் வெளிவந்துள்ளது Sat Feb 14 2015 22:56:24 GMT+0300 (EAT)
 கிளர்கதிர் மூலம் நீர் விலக்கி மற்றும் சுய சுத்தரிப்பு பொருட்களை உருவாக்கியுள்ளனர் விஞ்ஞானிகள் Sat Feb 14 2015 22:55:32 GMT+0300 (EAT)
 நீரில் ஆழமாக மூழ்குவது டால்பின்கள் மற்றும் கடல் நாய்களின் இதயத்திற்கு நல்லதல்ல: ஆய்வு Sat Feb 14 2015 22:54:35 GMT+0300 (EAT)
 விண்கற்களின் வயதை வெளிப்படுத்தும் புதிய கருவி Sat Feb 14 2015 22:51:50 GMT+0300 (EAT)
 டோங்கா எரிமலை புதிய தீவை உருவாக்கியிருந்தாலும் அது சீக்கிரத்தில் மறையும் Fri Feb 06 2015 16:49:10 GMT+0300 (EAT)
 பூமியில் வாழ்ந்த ஆதிமனிதன் மரங்களில் குடிகொண்டிருந்தான் Fri Feb 06 2015 16:40:02 GMT+0300 (EAT)
 ஈரமான குள்ள கடவுளின் விரிவான காட்சி விவரங்கள் அடங்கிய புகைப்படங்கள் எடுப்பதை நாசாவின் ஆய்வுக்கருவி அதிகரித்துள்ளது Fri Jan 23 2015 15:08:25 GMT+0300 (EAT)
 வால் நட்சத்திரமும், உயிரும் Fri Jan 23 2015 00:55:08 GMT+0300 (EAT)
 கோள்கள் உண்டாவது எப்படி? Fri Jan 23 2015 00:52:08 GMT+0300 (EAT)
 அஜினமோட்டோ எனப்படும் மோனோசோடியம் குளுட்டமேட்-ஒரு உண்மை கதை Thu Jan 22 2015 23:58:43 GMT+0300 (EAT)
 மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் முப்பரிமாண தலையணியை செவ்வாய் கோளில் பயன்படுத்துவோம் : நாசா Thu Jan 22 2015 23:37:20 GMT+0300 (EAT)
 மூன்று அரும் பூமிகள் அருகில் உள்ள சிவப்பு குறுளை விண்மீனை சுற்றிவருகிறது Sat Jan 17 2015 23:57:09 GMT+0300 (EAT)
 காளான்கள் Sat Jan 17 2015 13:25:29 GMT+0300 (EAT)
 நட்சத்திர மீன் Thu Jan 01 2015 00:37:44 GMT+0300 (EAT)
 மன்னர் மூன்றாம் ரிச்சர்ட்—விவகாரம் 529 வருடங்களுக்கு பிறகு முடிவுக்கு வந்தது Sun Dec 14 2014 14:25:02 GMT+0300 (EAT)
 நீண்ட காலம் வாழ்பவர்களின் ரகசியம் என்ன? புதியதோர் ஆராய்ச்சி ஒன்று தரும் தகவல் Wed Dec 03 2014 16:42:31 GMT+0300 (EAT)
 சிறந்த மீளும் திறனின் மூலக்கூறுப் பாதை Wed Dec 03 2014 16:22:51 GMT+0300 (EAT)
 மாமிச உண்ணிகளின் வாயில் எச்சில் ஊறச்செய்யும் வேதிச்சேர்மம் Tue Nov 18 2014 22:49:17 GMT+0300 (EAT)
 குடல் பாதையில் காணப்படும் நுண்ணுயிர்களின் பரம்பரைத்தன்மை Thu Nov 13 2014 12:48:22 GMT+0300 (EAT)
 மலேசியாவில் பரவும் வழக்கத்துக்கு மாறான மலேரியா Tue Nov 11 2014 21:13:42 GMT+0300 (EAT)
 உணவிற்காக எதிரொலி இடமாக்க சண்டையிட்ட வௌவால்கள் நெரிசலில் சிக்கியது Tue Nov 11 2014 21:10:02 GMT+0300 (EAT)
 ஆய்வுகளில் பயன்படுத்தும் விலங்குகள் Tue Nov 11 2014 14:11:03 GMT+0300 (EAT)
 விர்ஜின் கேலெக்டிக் ஸ்பேஸ்ஷிப் சிதைவில் புதிர் விமானி Fri Nov 07 2014 10:26:33 GMT+0300 (EAT)
 முன்னோர் லூசி 40-வது ஆண்டைக் கொண்டாடுகிறார் Fri Nov 07 2014 10:25:25 GMT+0300 (EAT)
 HPV நோய்த்தொற்றை அழிக்கவல்ல காளான் சாறு Fri Nov 07 2014 10:02:02 GMT+0300 (EAT)
 நேபாளத்தில் நடைபெற்ற பாம்புக்கடி பரிசோதனையில் தாக்கியவர்களைச் சரியாக அடையாளம் காணுகிறது Thu Nov 06 2014 22:19:44 GMT+0300 (EAT)
 மீநுண் துகள்கள் மூளைக்கு தீங்கு விளைவிக்க வாய்ப்புண்டு Wed Nov 05 2014 16:30:45 GMT+0300 (EAT)
 புதிய கோள் ஒன்று 2300 ஒளி ஆண்டு தொலைவில் கண்டுபிடிப்பு Sun Nov 02 2014 23:53:15 GMT+0300 (EAT)
 நிலநீர் வாழிகளைத் தாக்கும் புதிய நுண்ணுயிர் பூஞ்சான் Sun Nov 02 2014 22:21:14 GMT+0300 (EAT)
 முனைவுற்ற துளிமமடைகள் உண்டாக்கும் ஓரியல்பான துளிம நினைவகம் Sun Nov 02 2014 00:23:40 GMT+0300 (EAT)
 மனிதரைப் போன்று பறவை கருவும் குரலை பிரித்தறிகிறது Sat Nov 01 2014 17:13:29 GMT+0300 (EAT)
 மிக வேகமான மிகைப்பியை அமெரிக்க இராணுவம் வெளியிட்டுள்ளது Sat Nov 01 2014 11:29:07 GMT+0300 (EAT)
 அண்டார்டிக்கா ஓசோன் ஓட்டை உறுதியாக உள்ளது : ஆய்வு Fri Oct 31 2014 20:57:52 GMT+0300 (EAT)
 இசுரோவின் 2ம் செவ்வாய் சுற்றுகலன் 2018ல் ஏவப்படும் Fri Oct 31 2014 15:48:00 GMT+0300 (EAT)
 நெருப்புக்கோழியிடம் கற்றுக் கொள்ளும் எதிர்கால எந்திரன்கள் Fri Oct 31 2014 14:38:06 GMT+0300 (EAT)
 +9 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை உடைய இரிடியத்தின் புதிய சேர்மம் கண்டுபிடிப்பு Thu Oct 30 2014 22:20:29 GMT+0300 (EAT)
 அமெரிக்க ஏவுகணை விண்ணில் செலுத்திய போது வெடித்து சிதறல் Wed Oct 29 2014 20:42:09 GMT+0300 (EAT)
 மூலக்கூறு காந்தம் மீக்குளிர்விக்கப்பட்ட நிலைக்கு செல்கிறது Wed Oct 29 2014 19:53:01 GMT+0300 (EAT)
 பாலையும் பண்ணும் Wed Oct 29 2014 15:34:00 GMT+0300 (EAT)
 பாரத நாட்டின் பெளதிக மேதை ஸர்.சி.வி. ராமன் Wed Oct 29 2014 13:22:50 GMT+0300 (EAT)
 இந்திய அமெரிக்க வானியல் மேதை சுப்ரமணியன் சந்திரசேகர் Wed Oct 29 2014 13:22:19 GMT+0300 (EAT)
 இந்திய முதல் விண்ணலை விஞ்ஞானி ஜகதிஷ் சந்திர போஸ் Wed Oct 29 2014 13:21:46 GMT+0300 (EAT)
 பிரபஞ்சத் தோற்றத்தை விளக்கிய ஜார்ஜ் காமாவ் Wed Oct 29 2014 13:21:14 GMT+0300 (EAT)
 பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் ! அசுரக் காந்த ஆற்றலுள்ள நியூட்ரான் விண்மீன் வெடிப்பில் தீப்புயல் எழுச்சி Wed Oct 29 2014 02:36:57 GMT+0300 (EAT)
 பாரதத்தின் அணுவியல் துறை மேதை டாக்டர் ஹோமி பாபா Wed Oct 29 2014 02:32:21 GMT+0300 (EAT)
 பாரத விண்வெளி மேதை டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் Wed Oct 29 2014 02:29:58 GMT+0300 (EAT)
 இந்திய விஞ்ஞான மேதை ஜெயந்த் நர்லிகர் D.Sc. Wed Oct 29 2014 02:26:03 GMT+0300 (EAT)
 பாரத அணு ஆயுதம் படைத்த டாக்டர் ராஜா ராமண்ணா Wed Oct 29 2014 02:22:49 GMT+0300 (EAT)
 கணித மேதை ராமானுஜன் Wed Oct 29 2014 02:13:43 GMT+0300 (EAT)
 இருபது ஆண்டுகளில் அணுப் பிணைவு சக்தி ஆக்கத்தில் வளர்ச்சி Wed Oct 29 2014 00:46:05 GMT+0300 (EAT)
 முதல் பெளதிக விஞ்ஞானி காலிலியோ Wed Oct 29 2014 00:39:02 GMT+0300 (EAT)
 விண்ணோக்கிக் கண்ணோக்கும் ஹப்பிள் தொலை நோக்கி Wed Oct 29 2014 00:37:11 GMT+0300 (EAT)
 இயற்கை எவ்வாறு திறன்வாய்ந்த நுண்ணூயிர்க்கொல்லியை உருவாக்குகிறது? - புதிய ஆய்வு Tue Oct 28 2014 22:48:09 GMT+0300 (EAT)
 சந்திரா கண்காணிப்பகம் கண்டறிந்த தோற்றப்பாடு Tue Oct 28 2014 13:59:35 GMT+0300 (EAT)
 பெருங்கடல் சுழற்சியும், வெப்பநிலை மாற்றமும் Mon Oct 27 2014 21:06:39 GMT+0300 (EAT)
 தெற்கத்தியப் பறவைகள் உங்களது வீட்டின் குளிர் காலப் புழக்கடைக்கு வரலாம் Mon Oct 27 2014 19:49:57 GMT+0300 (EAT)
 நோவாவில் இருந்து வெளியேறிய தீப்பந்து Mon Oct 27 2014 16:37:40 GMT+0300 (EAT)
 சனிக் கோளின் நிலவு வளி மண்டலத்தில் சாண வாயு Sun Oct 26 2014 23:45:00 GMT+0300 (EAT)
 மெகாலோடான் என்னும் பெரிய பெரும் சுறா Sun Oct 26 2014 23:18:28 GMT+0300 (EAT)
 எபோலா தீநுண்மம் 23 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழையானது! Sun Oct 26 2014 21:42:56 GMT+0300 (EAT)
 புற்று நோயைக் கொல்லும் தண்டு உயிர்மிகளை பொறியியலாக்கம்! Sat Oct 25 2014 21:29:00 GMT+0300 (EAT)
 புரத நார்கள் நுண்வடிவில் பொறியாக்கம் Sat Oct 25 2014 18:41:52 GMT+0300 (EAT)
 பிரான்சில் சிக்கன்குனியா தாக்கியுள்ளது Sat Oct 25 2014 16:36:28 GMT+0300 (EAT)
 யுரேனஸ் கோள் போன்ற ஒரு புதிய கோள் கண்டுபிடிப்பு Sat Oct 25 2014 15:54:50 GMT+0300 (EAT)
 உலகில் முதலில் உடலுறவு கொண்ட உயிரினம் கண்டுபிடிப்பு Sat Oct 25 2014 15:17:08 GMT+0300 (EAT)
 உறைந்து-உலர்ந்த மரபணு வலையமைப்பு - புதிய கண்டுபிடிப்பு Sat Oct 25 2014 10:41:59 GMT+0300 (EAT)
 இறக்கை கொண்ட தொன்மாக்கள் பார்வை தனித்தன்மை வாய்ந்தது:ஆய்வு Fri Oct 24 2014 23:01:19 GMT+0300 (EAT)
 ரொசெட்டாவின் வால்மீன் உயிர்கள் வாழ்வதற்கு தகுதியானது Fri Oct 24 2014 21:23:03 GMT+0300 (EAT)
 உயிர்மிகளின் உள்ளுருப்பில் படம்பிட்த்த புதிய நுண்ணோக்கி Fri Oct 24 2014 18:49:22 GMT+0300 (EAT)
 முதல் முறையாக எடுக்கப்பட்ட வால்மீன் மையத்தின் புகைப்படம் Fri Oct 24 2014 14:56:37 GMT+0300 (EAT)
 எம்.ஐ.டியின் ஆய்வு செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதர்களைக் குடியமர்த்துவது ஆபத்து என்கிறது Wed Oct 15 2014 23:40:20 GMT+0300 (EAT)
 நற்பயன் தரும் சீதசன்னி தடுப்பூசி Wed Oct 15 2014 16:44:32 GMT+0300 (EAT)
 புதிதாக கண்டறியப்பட்ட பழங்கால கிரேக்க தரைதட்டிய கப்பல் உலகின் பெரிதென தெரிகிறது Wed Oct 15 2014 00:51:14 GMT+0300 (EAT)
 சி-26 செயற்கைக்கோளை ஏவுவதற்கான இறங்குமுக எண்ணிக்கை தொடங்கியது Mon Oct 13 2014 23:54:02 GMT+0300 (EAT)
 எபோலா காய்ச்சலின் வளர்ச்சி கட்டுக்குள் இல்லை என உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவிப்பு Mon Oct 13 2014 23:28:17 GMT+0300 (EAT)
 உருசியா வெற்றிகரமாக அணுஆயுத ஏவுகணையை சோதித்தது Mon Oct 13 2014 23:27:28 GMT+0300 (EAT)
 ரொசெட்டா விண்கலம் 67பி வால்வெள்ளியின் சுற்றுவட்டத்தை அடைந்தது Mon Oct 13 2014 23:26:37 GMT+0300 (EAT)
 பூமி-கோள் மோதுகையாலேயே நிலவு தோன்றியது, ஆய்வுகள் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது Mon Oct 13 2014 23:25:29 GMT+0300 (EAT)
 காஃகின் கதிரலையை காட்டும் மாதிரி கருந்துளை Sun Oct 12 2014 22:13:23 GMT+0300 (EAT)
 திராட்சைக் கொத்து வடிவ நுண்கிருமி Sun Oct 12 2014 00:14:27 GMT+0300 (EAT)
 மனிதர்கள் மூளைக்காக தசைநார் வளர்ச்சியைக் குன்றச்செய்கின்றனர் Sun Jun 01 2014 21:57:21 GMT+0300 (EAT)
 விண்வெளிக்கு மனிதர்களைக் கொண்டு செல்லும் புதிய இரக விண்ணோடம் கண்டுபிடிப்பு Sat May 31 2014 16:13:34 GMT+0300 (EAT)
 தீ ஆபத்துக்களைத் தாங்கும் வண்ணம் மின்கலங்கள் கண்டுபிடிப்பு Fri May 23 2014 18:11:39 GMT+0300 (EAT)
 4000 ஆபத்தான ஆமைக் குஞ்சுகள் தென் இந்தியாவில் பொரிந்துள்ளது Thu May 22 2014 22:15:47 GMT+0300 (EAT)
 ஜெட் பொறியின் விசைக்கு ஈடாக இயங்கும் நூணியக்கி கண்டுபிடிப்பு Wed May 21 2014 23:10:31 GMT+0300 (EAT)
 பூமிக்குழம்பின் காந்த மண்டல அளவுகளைக் கணிக்க 3 செயற்கைக் கோள் Fri Nov 22 2013 15:52:17 GMT+0300 (EAT)
 நாசாவின் மாவென் விண்கலன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது Tue Nov 19 2013 15:45:28 GMT+0300 (EAT)
 தானே சரிசெய்யும் மின்தேக்கிகள் கண்பிடிப்பு Mon Nov 18 2013 22:07:52 GMT+0300 (EAT)
 நாசா செவ்வாய்க்கு ஏவும் மாவென் விண்கலம் இன்று தொடக்கம் Mon Nov 18 2013 17:32:34 GMT+0300 (EAT)
 அண்டார்டிக்காவில் ஏற்படும் எரிமலை அதிர்வு செயல்பாடுகள் Sun Nov 17 2013 23:33:56 GMT+0300 (EAT)
 சூரியன் விசிறிய மின்னூட்ட கதிர் இழை Sun Nov 17 2013 19:49:20 GMT+0300 (EAT)
 புதிய விண்மீன் பேரடை 'மிக அதிக தூரத்தில்' கண்டுபிடிக்கப்பட்டது Sun Nov 17 2013 17:51:32 GMT+0300 (EAT)
 சீன வானில் மூன்று சூரியன்கள் Sun Nov 17 2013 17:40:29 GMT+0300 (EAT)
 தமிழ்நாட்டில் விண்வெளி ஏவுதளம் இருந்தால் இந்தியாவின் ஏவுதிறனை அதிகரிக்கலாம் Sun Nov 17 2013 13:06:49 GMT+0300 (EAT)
 துளிம நிைனவகங்கள் அைற ெவப்பநிைலயில் 39 நிமிடங்கள் வைர நீடிக்கின்றன! Sat Nov 16 2013 23:53:38 GMT+0300 (EAT)
 பூமிமீது செய்மதி விழலாம் Sun Nov 10 2013 20:55:22 GMT+0300 (EAT)
 இசுரோவின் செ.சு.தி 4ம் வட்டப்பாதை உயர்வு வெற்றியடைந்துள்ளது! Sat Nov 09 2013 15:44:27 GMT+0300 (EAT)
 ஆறு வால் கொண்ட வால்வெள்ளி கண்டுபிடிப்பு Sat Nov 09 2013 13:06:23 GMT+0300 (EAT)
 தேடவும் மீட்கவும் கூடிய மனிதனற்ற வான்வெளி ஊர்தியில் முன்னேற்றம் Sun May 19 2013 10:52:16 GMT+0300 (EAT)
 புவி மேலோட்டில் படிந்திருந்த முன்காம்பியர் காலத்து முறிவு நீர் கண்டுபிடிப்பு Sat May 18 2013 12:58:25 GMT+0300 (EAT)
 நிலவில் விண்கல் வீழ்வு; இதுவரையில்லாத ஒளிர்வு Sat May 18 2013 11:09:18 GMT+0300 (EAT)
 உலகம் வெப்பமடைதல் உண்மையே! - 97 விழுக்காடு அறிஞர்கள் ஒப்புதல் 5/17/2013 18:11:17
 மனிதர்களின்  உடல் நேரங்காலம் மன உளைச்சலுடன் தொடர்புடையதாகிறது 5/17/2013 16:22:47
 20 ஆண்டின் ஆய்வு: வெப்பமடைவதால் ஆர்டிக் பகுதியில் கரிமம் அதிகரிக்காது 5/17/2013 11:48:23
 பயன்படுத்தாமல் இருந்த என்.ஆர்.ஓ வின் ஒற்றன் செய்மதியை நாசா பெற்றுக்கொண்டது 5/17/2013 11:08:46
 கூகிள் மற்றும் நாசா இணைந்து எதிர்கால செயற்கை நுண்ணறிவை உருவாக்க தொடங்குகிறது 5/17/2013 9:34:05
 வலசைபோகும் பறவைகளின் குறைவால் மணிப்பூரில் பறவை ஆய்வாளர்கள் அதிருப்தி Thu May 16 2013 22:21:49 GMT+0300 (EAT)
 குறிமுறையற்ற டி.என்.ஏக்களே படிவளர்ச்சிக்கு மூலதனம், விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு Thu May 16 2013 18:34:38 GMT+0300 (EAT)
 படியெடுப்பு முறையில் மனித முளையத்தை அறிவியலாளர் உருவாக்கியுள்ளனர் 5/16/2013 17:12:47
 குறுஞ்செய்தி: நாசாவின் கெப்லர் தொலைநோக்கி முடக்கம் 5/16/2013 16:39:14
 எவரஸ்ட் சிகரத்தின் பனிப்பாறைகள் உருகுகிறது Thu May 16 2013 11:49:54 GMT+0300 (EAT)
 காகிதங்களில் மின்னணு சுற்றுகளை அச்சிடும் தொழில்நுட்பம் கண்டுபிடிப்பு Thu May 16 2013 11:14:32 GMT+0300 (EAT)
 அமெரிக்க அலிகேட்டர் பற்களின் இரகசியம் Thu May 16 2013 09:55:57 GMT+0300 (EAT)
 ஆண் சிலந்திகள் தன்னின உண்ணிகளாக செயல்படுகின்றன Wed May 15 2013 17:17:59 GMT+0300 (EAT)
 புதியதொரு நச்சுத்தன்மையற்ற தீச்சுணக்கு மேற்பூச்சு கண்டுபிடிப்பு Wed May 15 2013 11:40:27 GMT+0300 (EAT)
 மிதவை வாழிகள் பெருங்கடல்நீரின் அமிலத்தன்மையை விரும்புகின்றன - பிளோஸ் ஒன் Tue May 14 2013 14:40:32 GMT+0300 (EAT)
 தானியங்கியின் கைகளுக்கு செலவு குறைந்த மென்மையான தொட்டறி உணரி கண்டுபிடிப்பு Tue May 14 2013 14:39:46 GMT+0300 (EAT)
 இரண்டு ஒலி மூலங்களை ஒன்றிணைக்க ஒரே சில்லுடன் கூடிய புதிய ஒலி செயலாக்கி உருவாக்கம் Tue May 14 2013 14:39:12 GMT+0300 (EAT)
 நுகர் மின்னணுக் கருவிகளுக்கு சாதாரண நீரைப் பயன்படுத்தி ஆற்றலூட்டும் மின்கலம் தயாரிப்பு Tue May 14 2013 14:37:05 GMT+0300 (EAT)
 பூமிக்கு மீண்டும் திரும்பக்கூடிய உயிரியல் செயற்கைக்கோளை உருசியா ஏவியது Tue May 14 2013 14:36:19 GMT+0300 (EAT)
 விருத்த சேதனம் செய்வதால் ஆண்குறியின் உயிரியல் மாறுபடுகிறது - எம்பையோ Tue May 14 2013 14:34:33 GMT+0300 (EAT)
 பீரின் சுவை ஆணின் மூளைக்கு வேதியியல் வெகுமதியாகவுள்ளது Tue May 14 2013 14:33:55 GMT+0300 (EAT)
 சீனாவின் யாங்சி ஆற்றின் வயது 23 மில்லியன் ஆண்டுகள் என அறிவியலாளர்கள் கண்டுள்ளனர் Tue May 14 2013 14:33:15 GMT+0300 (EAT)
 அழைப்புகளை தன்வடிவ மாற்றத்தினால் உணர்த்தும் சுட்டிப்பேசி Tue May 14 2013 14:32:32 GMT+0300 (EAT)
 வௌவாலின் ஒரு வகை நரம்பணுவே முப்பரிமாண காட்சிகளைக் காணச் செய்கிறது Tue May 14 2013 14:29:02 GMT+0300 (EAT)
 வளிமண்டலத்தில் உள்ள கார்பன்டைஆக்சைடு 400 மில்லியனில் ஒரு பகுதிகளாக அதிகரிப்பு Tue May 14 2013 14:28:08 GMT+0300 (EAT)
 நிலவின் நீர் பூமியை நோக்கி வந்த விண்கற்களில் இருந்து வந்திருக்கலாம், ஆய்வுகள் தெரிவிப்பு Tue May 14 2013 14:26:04 GMT+0300 (EAT)
 கனரகக் கடைசல் 300 வாட் ஒளியீரி விளக்கு வெளியீடு Tue May 14 2013 14:17:57 GMT+0300 (EAT)
 வாழும் கணினிகளுக்காக கட்டமைக்கப்பட்ட உயிரியல் திரித்தடையம் Fri Apr 12 2013 19:07:56 GMT+0300 (EAT)
 சுண்டெலியுடைய விழிப்புள்ளிச் சிதைவின் பொரிவுகளைக் குறைக்கும் கண்மருந்துத் துளிகள் Mon Apr 08 2013 18:35:11 GMT+0300 (EAT)
 துளிம (குவாண்டம்) மறைப்பியல்  Sat Apr 06 2013 14:17:36 GMT+0300 (EAT)
 குழந்தைகள் பேசக்கற்றுக் கொள்வதற்கு கீச்சொலியே ஆரம்பம் Fri Apr 05 2013 22:52:31 GMT+0300 (EAT)
 உலகின் மிக ஆழமான கடலான மரியானா அகழியில் 'நுண்ணுயிர்கள் மலிந்து காணப்படுகின்றன' Fri Apr 05 2013 16:57:49 GMT+0300 (EAT)
 சீனாவில் 3 பேருக்கு பறவைக் காய்ச்சல் Fri Apr 05 2013 16:27:19 GMT+0300 (EAT)
 அன்டார்டிக்கா பனிப்பாறைகள் Tue Apr 02 2013 01:15:14 GMT+0300 (EAT)
 வெளியுலக காற்றுமண்டலம் Mon Apr 01 2013 13:32:22 GMT+0300 (EAT)
 ஆப்பிரிக்க பாலைவனத்தில் உள்ள பயிர் வட்டங்கள் கரையானால் உருவாகியது! Mon Apr 01 2013 00:27:21 GMT+0300 (EAT)
 வடமுனைக் காடுகளில் கார்பனை அதிகரிக்கும் பூஞ்சைகள் Sat Mar 30 2013 15:11:43 GMT+0300 (EAT)
 சிதறும் ஒலியலைகளைத் தடுக்கும் சிறிய முப்பரிமாண ஆரச்சீர் மேலங்கி  Sat Mar 30 2013 12:35:45 GMT+0300 (EAT)
 அறிவியல் கோட்பாடு Mon Mar 25 2013 11:54:36 GMT+0300 (EAT)
 சீரொளி போன்ற ஒளியன்கள், துளிம 'இணையத்தை' நோக்கி முன்னெடுப்பதாக அறிகுறி Sun Mar 24 2013 14:19:00 GMT+0300 (EAT)
 தொலைவிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலச்சரிவுகள் Sun Mar 24 2013 13:49:00 GMT+0300 (EAT)
 கருவிகள் ஆயிரம் 2. சொற்சீர்மை Sun Mar 17 2013 11:29:47 GMT+0300 (EAT)
 கருவிகள் ஆயிரம் Sun Mar 17 2013 10:21:36 GMT+0300 (EAT)
 பழங்கால மனிதர்கள் Wed Nov 28 2012 11:30:19 GMT+0300 (EAT)
 மூ மா(Dinosaur)  Sun Sep 30 2012 12:07:58 GMT+0300 (EAT)
 நுண்ணோக்கி(microscope)  Mon Sep 24 2012 15:47:10 GMT+0300 (EAT)
 தனிமங்கள் Fri Sep 21 2012 15:54:00 GMT+0300 (EAT)
 பழமொழிகளும் தொடர்பான அறிவியல் சிந்தனைகளும் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 கட்டுவிரியன் விடத்திற்கு மூலிகை விட முறிப்பான் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 நோக்கிகள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 நிற வகைகள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 உண்ணிகள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 காலிகள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 எண்ணியல் - 7 Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 எண்ணியல் - 6 Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 எண்ணியல் - 5 Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 எண்ணியல் - 4 Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 எண்ணியல் - 3 Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 எண்ணியல் - 2 Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 எண்ணியல் - 1 Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 யானையியல் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 பயிர்அறிவியல் சொல் வளம் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 இலை வகைகள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 இலை அறிவியல் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தனித்தமிழ் கணிதம் - ௧ Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 நவீன தமிழ் கணிதம் - பதிவு மூன்று Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 நவீன தமிழ் கணிதம் - பதிவு இரண்டு Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 நவீன தமிழ் கணிதம் - கணவியல் (Set Theory) - பதிவு ஒன்று Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தமிழ் கணிதம் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தமிழில் தகவலின் புதிய அளவை Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தமிழ் கணித எண்ணியல் முறை Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தமிழ் கணிதம் : நவீன பின்ன எழுத்துக்கள் - பதிவு ௩ Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தமிழ் கணிதம் : நவீன பின்ன எழுத்துக்கள் - பதிவு ௨ Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தமிழ் கணிதம் : நவீன பின்ன எழுத்துக்கள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 விலங்கறிவியல் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 புவி உயிரிகள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 எத்தனை எத்தனை மலர்கள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 கரு வளர் நிலைகள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 அறிவியல் துறைகளின் அருந்தமிழ்ப் பெயர்கள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 மூளை Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தமிழும் அறிவியலும் - 05 Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 கண்களும் தோலும் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தமிழும் அறிவியலும் - 04 Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 செவிகள், மூக்கு, தொண்டை Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தமிழும் அறிவியலும் - 03 Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தமிழும் அறிவியலும் - 02 Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 வாயும் பற்களும் நாக்கும் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 வந்துவிட்டது டெலிபதி.. அஞ்சும் அறிவியலாளர்கள்..!! Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 உடலின் பணி மண்டிலங்கள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 தமிழும் அறிவியலும் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 குருதி (blood) Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 மெய்ம்மிகள் (திசுக்கள்/tissues) Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 உயிர்மி (உயிரணு) Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 மனித உடல் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 விசைப் பதிவுக் கருவி Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 வெருளி வகைகள்  Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 ஒப்புமைத் தொலைக்காட்சி அடிப்படைகள் (Basics of Analog TV)  Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
  செயல்படு மிகைப்பிகள் வகைபாடு Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 புறக்கருவி இடைமுகம் (PCI) Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 களம் நிரல்படு வாயில் அணிகள் (Field Programmable Gate Arrays) Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 அனைத்து தொடர்நிலைப் பாட்டையும் (USB) நெருப்புக்கம்பியும் (Firewire) Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
  மலரும் நினைவகங்கள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 இயங்கலைக்குழல்கள் - Travelling wave tubes (TWTs) Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி பெறு (Satellite TV Reception) Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)
 கம்பியில்லா தொலைதொடர்பு முறைகள் Fri Sep 21 2012 15:02:28 GMT+0300 (EAT)