எபோலா நச்சுக்கிருமிக்கு தடுப்பூசி மனிதனற்ற உயிர்களில் பரிசோதித்து வெற்றி

ஜெயஸ்ரீ
Sun Apr 26 2015 05:37:59 GMT+0300 (EAT)

கடந்த சிலமாதங்களில் எபோலா நச்சுக்கிருமிக்கு பலியான உயிர்கள் பல. இந்த நோய்க்கான மருந்தைக் கண்டுபிடிக்க மருத்துவர்கள் போராடி வந்த நிலையில் இப்போது எபோலா நச்சுக்கிருமிக்கான தடுப்பூசியைக் குரங்குகளில் பரிசோதித்து அதில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளனர். யோஷிஹிரோ கவாகா என்பவரின் தலைமையில் செயல்பட்ட குழு எபோலா தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கியுள்ளனர்.இவர் விஸ்கோஸின் – மாடிசன் பல்கலைக்கழகத்தில் கால்நடை மருத்துவயியல் பேராசிரியராகப் பணிபுரிகிறார். இவர் எபோலா, பறவை காய்ச்சல் மற்றும் பல நச்சுக்கிருமிகளைப் பற்றி ஆராய்ந்தவர்.

----------------------மேலும் இக்கட்டுரையை படிக்க புதிய அறிவியல் ஏப்பிரல் 2015 இதழை வாங்கி படிக்கவும்------------------------------