பால் வழித் திரள் உருவான விதம் கண்டுபிடிப்பு

ஜெயஸ்ரீ
Sun Mar 29 2015 14:09:28 GMT+0300 (EAT)

புடவி(யுனிவர்ஸ்) தோன்றி பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ட போதிலும் அது உருவானது எப்படி என்ற கேள்விக்கான ஆராய்ச்சி இன்னும் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது.  --------மேலும் இக்கட்டுரையைப் படிக்க 'புதிய அறிவியல்' மார்ச்சு 2015 இதழைப் வாங்கிப் படிக்கவும் - Magzter---------------