மின்சாரத்தைச் சேமிக்கும் புதிய ‘ஸ்மார்ட்’ சாளரங்கள்

சாளரங்களைக் (window) கடந்து அறைக்குள் செல்லும் சூரியக்கதிர் குளிர் காலங்களில் இதமாக இருந்தாலும் வெயில் காலங்களில் வெப்பத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தும். இதற்கு தீர்வாக புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ‘ஸ்மார்ட்’ சாளரங்கள் தன் ஒளி ஊடுருவு திறனை தானே மாற்றிக்கொள்கிறது. 

அண்மை செய்திகள்

செய்திகள்தேதி
வெள்ளி நானோதுகளை எதிர் நுண்ணுயிரியாக பயன்படுத்த முடியுமா? Tue May 10 2016 00:12:16 GMT+0300 (EAT) 
டைடேனியம்-டை-ஆக்சைடு நானோதுகள் Tue May 10 2016 00:07:57 GMT+0300 (EAT) 
சுற்றுச்சூழல் தூய்மையாக்கலில் கிராஃபின் நானோவிரிப்பின் பங்கு Tue May 10 2016 00:02:00 GMT+0300 (EAT) 
பைக்கோ தொழில்நுட்பம் – ஓர் அலசல் Sat Feb 13 2016 22:03:54 GMT+0300 (EAT) 
நானோ தொழில்நுட்பத்தின் முன்னோடி இயற்கை! Sat Feb 13 2016 22:02:17 GMT+0300 (EAT) 
மின்சாரத்தைச் சேமிக்கும் புதிய ‘ஸ்மார்ட்’ சாளரங்கள் Thu Feb 04 2016 23:11:20 GMT+0300 (EAT) 
உணர்ச்சிகளைப் பொருத்து நம் கருவிழிகள் விரியும் அளவு மாறுபடுவது ஏன்? Thu Feb 04 2016 23:10:50 GMT+0300 (EAT) 
மாற்றத்திற்குள்ளான PRDM12 மரபணு மூளைக்குச் செல்லும் வலி நரம்புகளைத் தடுக்கிறது Thu Feb 04 2016 23:10:07 GMT+0300 (EAT) 
செவ்வாய் கிரகத்திற்கு சென்ற இந்தியாவின் முதல் கள ஆய்வாளர், மாம் Thu Feb 04 2016 23:09:33 GMT+0300 (EAT) 
ஆரோக்கியத்தைக் கூட்டும், வயதைக் குறைக்கும் உணவுத் திட்டம் Thu Feb 04 2016 23:08:08 GMT+0300 (EAT) 
காணாமற்போன Y- வகைப் பண்பக மரபணுக்கள் கண்டுபிடிப்பு Thu Feb 04 2016 23:07:33 GMT+0300 (EAT) 
குழந்தைகள் மற்றும் மகளிரின் ஆரோக்கியத்திற்காக ஐயோடின் நெத்திப் பொட்டு Thu Feb 04 2016 23:06:58 GMT+0300 (EAT) 
இயற்கை விவசாயத்திற்கு பெரிதும் உதவும் நுண்ணுயிர்கள் Thu Feb 04 2016 23:06:02 GMT+0300 (EAT) 
பனிப்பாறைகள் பருவ நிலை மாற்றத்திற்கு எதிராக போராடி வருகின்றன Wed Jan 20 2016 00:19:11 GMT+0300 (EAT) 
5000 ஆண்டு பழமைவாய்ந்த மம்மி உடலில் பழமையான டாட்டோ! Fri Jan 15 2016 00:00:08 GMT+0300 (EAT) 
எரிவாய் என்றி உலகைச் சுற்றி வந்து சுரியஒளி விமானம் சாதனை Thu Jan 14 2016 23:41:46 GMT+0300 (EAT) 
இரு விழி இரு நிறங்கள்- நோயா? இயற்கையா? Thu Jan 14 2016 23:25:58 GMT+0300 (EAT) 
காலநிலை மாற்றத்தால் பெண்ணாக மாறும் ஆண் டிராகன் பல்லிகள் Thu Jan 14 2016 00:25:23 GMT+0300 (EAT) 
இடிகளில் சிக்கும் விலங்குகள்! Wed Jan 13 2016 23:54:25 GMT+0300 (EAT) 
மூதா விண்மீன்களின் எச்சமா? - புதிதாக கண்டறியப்பட்ட வாயு மண்டலம் Tue Jan 12 2016 20:48:30 GMT+0300 (EAT) 
புதிய தனிமங்களுக்கு அங்கீகாரம் Tue Jan 12 2016 02:50:54 GMT+0300 (EAT) 
பல்லுயிர்மியாக்கம் எவ்வாறு நிகழ்கிறது Mon Jan 11 2016 23:34:50 GMT+0300 (EAT) 
வீட்டின் ஓடுகளை குளிச்சியாக்கி மின்சாரத்தைச் சேமிக்கலாம் Sat Jan 09 2016 13:27:25 GMT+0300 (EAT) 
காகிதத்தால் ஆன ஓரிகமி மின்கலன் மூன்று ரூபாய் Sat Jan 09 2016 13:26:33 GMT+0300 (EAT) 
இதுவரை பார்த்திராத புதிய கோணத்தில் வைகிங் கல்லறை: புதிய ஒளிப்பட அளவியல் முறை ஏற்படுத்திய மாற்றம் Sat Jan 09 2016 13:25:32 GMT+0300 (EAT) 
காணொலி விளையாட்டுகள் மூலம் புற்றுநோய் மற்றும் பிற நோய்களுக்கு சிகிச்சை Sat Jan 09 2016 13:24:36 GMT+0300 (EAT) 
ஒளியின் வேகத்தை கண்டுபிடித்தல் Sat Jan 09 2016 05:57:38 GMT+0300 (EAT) 
ஒளி வினையூக்கிகள் Wed Jan 06 2016 22:22:49 GMT+0300 (EAT) 
இரும்பு(III) ஆக்ஸைடு நானோத்துகள் Wed Jan 06 2016 22:21:53 GMT+0300 (EAT) 
“கார்பன் புள்ளி” – ஒரு புதியவகை கார்பன் நானோத்துகள் Wed Jan 06 2016 22:16:45 GMT+0300 (EAT) 
Showing 30 items from page அறிவியல் செய்திகள் sorted by create time, செய்திகள். View more »