டிசம்பர் 12, 2016 அன்று தென்னிந்திய கிழக்கு கடலோரப் பகுதியை 'வர்தா' எனப் பெயரிடப்பட்ட புயல் கடந்து சென்றது. இது தமிழ்நாடு மாநில தலைநகரான சென்னையை அதிகாலை முதலே பலத்தக் காற்றுடன் பெரிதாகப் பாதித்துள்ளது.

 
சாளரங்களைக் (window) கடந்து அறைக்குள் செல்லும் சூரியக்கதிர் குளிர் காலங்களில் இதமாக இருந்தாலும் வெயில் காலங்களில் வெப்பத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தும். இதற்கு தீர்வாக புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ‘ஸ்மார்ட்’ சாளரங்கள் தன் ஒளி ஊடுருவு திறனை தானே மாற்றிக்கொள்கிறது.